Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez firmę BeeSmartRent Sp. z o.o. podczas korzystania z naszej strony internetowej. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BeeSmartRent Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Wielkopolska 67, 60-603 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000967453. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro@beesmartrent.pl.

Rodzaje zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy zbierać następujące dane osobowe:

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

Ochrona danych osobowych

Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak szyfrowanie danych, zabezpieczenia dostępu do systemów informatycznych oraz szkolenia dla naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych zebranych na naszej stronie internetowej osobom trzecim, chyba że mamy na to zgodę użytkownika lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

Pliki cookie

Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookie w celu poprawy jakości świadczonych usług i dostosowania treści do preferencji użytkowników. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być regularnie aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian naszych praktyk.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 1 stycznia 2023 roku. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: biuro@beesmartrent.pl.